• slider
 • slider
 • slider
 • slider
 • slider
zwiń Poczta - rze.pl
Dane podstawowe
Wyroby i usługi
Wizytówka
Lokalizacja
wszędzie firma opis miejscowość słowa kluczowe
Aby wyszukać firmę, należy wpisać słowo mające min. 3 znaki
Zaawansowane

RAF-EKOLOGIA Sp. z o.o.
Spalarnia odpadów przemysłowych i medycznych

rafekologia.rze.pl

Rok założenia: 2000

Adres:

38-460 Jedlicze
Ul. Trzecieskiego 14
woj. podkarpackie

Kontakt:

Profile działalności

Unieszkodliwianie odpadów przemysłowych niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne oraz medycznych i weterynaryjnych

Osoby zarządzające firmą:

 • Janusz Nagnajewicz - Prezes Zarządu
 • Kazimiera Chomentowska - Prokurent
 • Marzanna Kasza - Prokurent
 • Wiesław Chudy - Prokurent

Osoby kontaktowe:

 • Krystyna Stygar
 • Mieczysław Markiewicz
 • Sławomir Witkoś
 • Jan Warzecha
Wyroby i usługi
oferuje usługi w zakresie:
 • termicznego unieszkodliwiania odpadów przemysłowych, medycznych i weterynaryjnych oraz komunalnych
 • unieszkodliwienia odczynników chemicznych ze szkół, laboratoriów, zakładów przemysłowych itp.
 • niszczenia dokumentów objętych klauzulą tajności i pod nadzorem
 • niszczenie towarów objętych procedurą celną
 • zbierania olejów przepracowanych, filtrów olejowych i powietrznych
 • zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
 • czyszczenia zbiorników magazynowych, studzienek kanalizacyjnych i piaskowników
 • czyszczenia separatorów substancji ropopochodnych i separatorów tłuszczu
 • odbioru odpadów od klienta własnym transportem
 • parowanie cystern samochodowych i zbiorników dostarczonych na instalację loco Jedlicze
 • opracowania dokumentacji związanej z gospodarowaniem odpadów
 • doradztwa w zakresie transportu towarów niebezpiecznych.
Dane podstawowe
Wizytówka

"RAF-EKOLOGIA" Sp. z o.o. na swojej specjalistycznej instalacji w sposób bezpieczny dla środowiska, prowadzi termiczne unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w tym medycznych i weterynaryjnych z szerokiej listy rodzajowej, wykorzystując wytwarzane ciepło do produkcji pary technologicznej.

Spalanie odpadów odbywa się w piecu obrotowym z regulowanym podciśnieniem, temperaturą i nadmiarem powietrza. Zainstalowana komora dopalająca likwiduje pozostałości szkodliwych związków w popiołach oraz odprowadzanych do atmosfery spalinach. Kocioł odzysknicowy redukuje temperaturę gazów odlotowych, jednocześnie wykorzystując ciepło do produkcji pary technologicznej. Wysoko sprawna sucha instalacja oczyszczania i neutralizacji gazów spalinowych wraz z baterią filtrów workowych gwarantuje redukcję emisji szkodliwych związków do dopuszczalnego poziomu. Instalacja objęta jest pełnym systemem monitoringu.

Spółka RAF-EKOLOGIA dysponująca nowoczesnymi i skutecznymi instalacjami oraz doświadczoną i fachową kadrą pracowniczą daje gwarancje na działanie zgodnie z wymogami prawa ekologicznego.

RAF-EKOLOGIA Sp. z o.o. Spalarnia odpadów przemysłowych i medycznych RAF-EKOLOGIA Sp. z o.o. Spalarnia odpadów przemysłowych i medycznychRAF-EKOLOGIA Sp. z o.o. Spalarnia odpadów przemysłowych i medycznych

Zapraszamy do współpracy posiadaczy odpadów.

Wyroby i usługi
Lokalizacja
Wizytówka

Administrator Portalu: Centrum Promocji Biznesu 35-114 Rzeszów, ul. Szarych Szeregów 5, tel/fax: (17) 852 56 46

Kontakt z administratorem portalu